Dünyayı keşfe çıkan Büyük İskender’İn uğrayıp güzellİğİne hayran kaldığı Bodrum’a beklerİz.

Aİlece Tatİl Keyfİ